Innovation & Forskning

Bukfetma ökar risken att dö i förtid

Bukfetma förkortar livet, även för de som i övrigt är normalviktiga.