Body mass index – BMI

Body mass index, BMI, är ett mått på din kroppsmassa för att se om du är underviktig, normalviktig eller överviktig. Det finns också en BMI-skala för barn: IsoBMI. Det är viktigt att inte ta BMI för seriöst utan se det mer som en fingervisning. För att få ett mer exakt mått på din hälsa kan du även mäta din midja.


Räkna ut ditt BMI

Body mass index

BMI är ett mått som räknar ut din kroppsmassa, inte ditt kroppsfett. Därför kan BMI aldrig med säkerhet visa om du är underviktig, normalviktig eller överviktig.

BMI räknar med att du har en normal muskelmassa, är du vältränad kan alltså BMI vara missvisande för dig.

BMI-tabell

På en BMI-tabell kan du lätt och överskådligt se i vilken zon som du ligger i.

Kom ihåg att BMI bara går att räkna på personer som är över 18 år och som har en normal muskelmassa, eftersom muskler väger mer än fett.

Body mass index

BMI för barn – IsoBMI

BMI fungerar inte för barn. För att mäta BMI på barn och ungdomar som är mellan 2-18 år används istället ett annat verktyg: IsoBMI. Detta mått är dock inte heller så tillförlitligt och du bör därför ta det med en nypa salt.

IsoBMI räknas ut på samma sätt som BMI men skillnaden är att gränserna för övervikt och fetma varierar väldigt mycket beroende på barnets ålder.

Skillnad på BMI för män och kvinnor

Kvinnor har oftast en lägre muskelmassa än män. Därför får män generellt ett lite högre BMI på grund av sin muskelmassa. Och kvinnor får ett lite lägre BMI för att de inte har lika mycket muskelmassa som BMI räknar är normalt.

Ta inte BMI för seriöst

BMI är ett mått som är en vägledning för om du är underviktig eller överviktig. Det fungerar inte om du har mycket muskler eftersom muskler väger mer än fett.

Är du osäker på om du ligger i riskzonen för farliga hälsosjukdomar på grund av din vikt kan ett midjemått ge en bättre fingervisning.